Reglement

Algemeen

SYTYCF is geen competitie. Het is een groep piloten die georganiseerd XC-vluchten gaan maken. Zij bezitten allemaal hun XC-brevet en een geldige verzekering. Wie mee doet is bijgevolg op de hoogte van luchtvaartreglementeringen voor de vrije vlucht!

Wat is inbegrepen in het inschrijvingsgeld

 • welkomstreceptie voor deelnemers en familie.
 • barbecue voor piloot (en duopassagier).
 • t-shirt voor piloot (en duopassagier).
 • Busjes en diesel, dispatcher en chauffeurs
 • documentatie: kaarten, lijst met waypoints, …
 • dagelijks uitzetten van een taak met advies van een lokale ervaren piloot.

Wat is NIET inbegrepen

 • kosten voor verblijf (slaapplaats en eten).
 • startgeld, indien van toepassing
 • kabellift, indien van toepassing.
 • lokaal verplicht veiligheidsmateriaal (bv. rookstick), indien van toepassing.

Veilig vliegen

Alle piloten vliegen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Het is ieders piloot zijn/haar verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om zijn/haar eigen veiligheid te waarborgen, de lokale vliegregels te volgen en ervoor te zorgen dat hij/zij de andere piloten niet in gevaar brengt. Het is voor iedere piloot een voorwaarde om deel te nemen aan SYTYCF dat hij/zij onvoorwaardelijk afziet van alle vorderingen en schadevergoedingen ten opzichte van de organisatie of organisatoren.
De radiofrequentie voor de piloten dient vrij gehouden te worden voor veiligheidscommunicatie. (Enkel) de organisatoren duiden tijdens de taak over de radio de vliegcondities aan (niveau 1 tot 3). Enkel niveau 3 moet door iedereen gemeld worden indien van toepassing. Telkens wordt naam, locatie en hoogte vermeld, gecombineerd door één van volgende niveaus:

 • level 1 = rustige vliegcondities;
 • level 2 = onrustige vliegcondities maar veilig;
 • level 3 = onveilige vliegcondities die, indien ze aanhouden, verplichten te gaan landen. Elke piloot heeft de plicht dit niveau over de radio te melden. Indien meerdere meldingen van dit niveau binnen komen kan één van de organisatoren de taak afgelasten. Er worden die dag geen punten verdeeld zodat iedereen zonder druk kan beslissen verder te vliegen of te gaan landen.

Sportief gedrag

Iedereen gedraagt zich sportief!

Event

Iedere vliegbare dag zal een cross worden uitgezet. Per dag kunnen ongeveer 60 punten verdiend worden. Iedereen vult op het einde van de dag zijn/haar punten in op het scorebord.

Briefing

Iedere ochtend om 09u30 is een korte briefing voorzien voor het vertrek naar de startplaats. Volgende items worden besproken:

 • Meteorapport en beslissing om te vliegen of niet.
 • Keuze startplaats
 • Organisatie van vervoer: vertrektijd en verdeling van zitplaatsen. (Verdeling van zitplaatsen voor de eerste en tweede rit gebeurt door verdeling van tickets.)

Start

Op de startplaats wordt een korte uitleg gegeven over de taak en de start- en eindtijd van de second chance opgegeven. Indien men beslist te vertrekken dient het startblad ondertekend te worden. Deze lijst is de basis om al dan niet te beslissen ’s avonds een zoekactie op te starten, namelijk indien iemand ’s avonds niet afgemeld is maar ook niet afgetekend heeft wordt er geen actie ondernomen. Om het belang van deze lijst duidelijk te maken wordt het niet aftekenen en toch vliegen afgestraft met het niet valideren en dus niet toekennen van punten van die vlucht.

Een startzone wordt afgebakend die vrij gehouden dient te worden. Het voorbereiden van je vlieguitrusting gebeurt buiten deze zone.

Uitzetten van de Cross

In functie van de meteo wordt een haalbare cross uitgezet. De taak is opgebouwd uit een start (take off) een aantal keerpunten (B1, B2, … met een straal van 400m) en een doel (goal, met een straal van 1km). Het doel en de verschillende keerpunten krijgen een waarde toegekend oplopend volgens moeilijkheidsgraad. Het keerpunt het verst van het doel verwijderd zal het hoogst aantal punten bedragen. Elke piloot kan zijn/haar eigen parcours samenstellen. De keerpunten dienen dus niet allemaal en ook niet in volgorde genomen te worden.

Een voorbeeld van een taak van 60 punten:

Het uitzetten van de cross gebeurt in overleg met ervaren piloten.

Doellanding

De organisatie kan beslissen om een doellanding te integreren. Deze score zal meetellen in het totaalklassement. Landen in het doel en blijven staan levert een bonus van 30 punten op. Indien dit in de grotere cirkel gebeurt (straal 4m) levert dit 10 bonuspunten op.

Afstandsvliegen

Een alternatief op het vliegen naar een reeks waypoints is het vliegen naar één goal. Bij landing op goal verdient men 60 punten. Indien men niet op doel landt trekt men de afstand in vogelvlucht tot goal af van 60 en bekomt men de score waar men recht op heeft.

Cat’s cradle

Een groot aantal waypoints met bijhorende score worden opgegeven. Het doel is om 60 punten te verzamelen. Hiervoor mag men meerdere keren starten (zo lang de retrieve rijdt) en de volgorde volledig vrij bepalen. Meer dan 60 punten verzamelen is niet mogelijk.

Second chance

Iedereen kan herstarten, in het start raam. Het is echter aan de piloot om op eigen kracht terug op de start te geraken (veilig landen, naar de de lift geraken en extra ritje betalen)

De navettes worden ingezet voor de retrieve, eenmaals gebruik gemaakt van de retrieve zit de dagtaak er op.

Retrieve

Wie geland is buiten de vooropgestelde landing en niet opteert om op eigen kracht terug te komen, roept eerst op via de radio (op de frequentie van de retrieve). Daarna worden de coördinaten (of de piloot waarbij men geland is) altijd per sms doorgestuurd naar de retrieve in het afgesproken formaat (decimaal: bv. 50,8385; 4,64325 en naam of nummer van de piloot). Men laat de radio opstaan op de retrievefrequentie en blijft ter plaatse. Doorsturen van locatie doe je pas als je op een goede retrieveplaats bent. (langs de baan,kerk, café). Zorg bij voorkeur voor een duidelijk herkenningspunt (SYTYCF-t-shirt, parapentezak) en voor een veilige mogelijkheid voor de chauffeurs om te stoppen.
Je meldt je ook steeds af voor een afgesproken tijdstip! Dit is voor 20u ’s avonds.
Wie gebruik maakt van de retrieve wordt aanzien als piloot die zijn/haar taak gevlogen heeft. Het is enkel de score van deze vlucht die genoteerd mag worden op het scorebord.

Het is de dispatcher die de volgorde van de retrieve bepaalt. In regel wordt prioriteit gegeven aan zij die eerst hun locatie ge-sms’t hebben en binnen het vlieggebied geland zijn. Indien men ver buiten de zone van de taakzetting vliegt wordt men laatst opgehaald.